July 23, 2024

Adresa noastră:

București

Business

Peste 200.000 de oameni beneficiază de gaze naturale, odată cu noile Hotărâri de guvern adoptate astăzi, la propunerea ministrului Energiei

Peste 200.000 de oameni beneficiază de gaze naturale, odată cu noile Hotărâri de guvern adoptate astăzi, la propunerea ministrului Energiei

Două Hotărâri importante pentru Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale au fost adoptate astăzi, la propunerea ministerului Energiei.

Intră în linie dreaptă Hotărârea privind declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale și Hotărârea privind declararea proiectului de investiții ”Conductă de transport gaze naturale TetilaHorezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Prin realizarea obiectivului de investiiții ”Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru” se dezvoltă Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale și se creează posibilitatea dezvoltării zonei de consum, cu acoperirea necesarului de gaze naturale, precum și preluării în SNT din depozitul de înmagazinare Ghercești a aproximativ 5 milioane mc/zi gaze naturale pentru necesități de echilibrare a SNT sau asigurare a transportului gazelor naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze.

Realizarea conductei de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru va avea un impact economic pozitiv, constând în îmbunătățirea condițiilor infrastructurii energetice cu rol în stimularea dezvoltării socio-economice a județelor Dolj și Olt și implicit a țării. 

Astfel, pentru creșterea capacității de stocare subterană a depozitului de înmagazinare gaze naturale Ghercești se impune construirea unei conducte de transport la depozit până la cuplarea acesteia în în S.N.T., în zona Jitaru. Realizarea conductei de transport gaze naturale între localitățiile Ghercești (județul Dolj) – Slatina – Jitaru (județul Olt) are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane mc/ciclu.

De asemenea, modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare Ghercești permite un grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de Securitate energetică, după regulile comune ale UE.

Pe lângă debitul de gaz necesar Depozitului de Înmagazinare Gaze s-a luat în calcul și un debitul necesar pentru alimentarea cu gaze naturale a următoarelor localități de pe traseul conductei:

– Municipiul Slatina (OT);
– Orașul Scornicești (OT);
– Orașul Balș (OT),
– Osica de Sus (OT);
– Fălcoiu (OT);
– Mărunței (OT);
– Coteana (OT);
– Ipotești (OT);
– Brebeni (OT);
– Milcov (OT);
– Valea Mare (OT);
– Bobicești (OT);
– Barza (OT);
– Pârșcoveni (OT);
– Șopârlița (OT);
– Brâncoveni (OT);
– Ghercești (DJ);
– Pielești (DJ);
– Robănești (DJ).

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura suplimentar alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 146.587 locuitori, 259 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 150 de agenți economici și diverși consumatori industriali.

Totodată, a fost adoptată Hotărârea privind declararea proiectului de investiții ”Conductă de transport gaze naturale TetilaHorezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

În prezent în zona de nord-est a județului Gorj precum și în zona de nord vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale, iar asigurarea tuturor utilităților în mediul rural, va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă și în consecință dezvoltarea economico – socială. În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viață, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esențial.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Gorj și Valcea, pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

– Orașul BUMBEȘTI JIU-GJ
– Comuna MUSETEȘTI-GJ
– Comuna ALIMPEȘTI-GJ
– Comuna BAIA DE FIER-GJ
– Comuna BENGEȘTI-CIOCADIA-GJ
– Comuna BUMBEȘTI-PITIC-GJ
– Comuna CRASNA-GJ
– Comuna MUSETEȘTI-GJ
– Comuna NOVACI-GJ
– Comuna POLOVRAGI-GJ
– Comuna BĂRBĂTEȘTI-VL
– Comuna COSTEȘTI-VL
– Comuna FRÂNCEȘTI-VL
– Orasul HOREZU-VL
– Comuna MĂLDĂREȘTI-VL
– Comuna MIHĂIEȘTI-VL
– Comuna PĂUȘEȘTI-VL
– Comuna PIETRARI-VL
– Comuna SLĂTIOARA-VL
– Comuna STOENEȘTI-VL
– Comuna TOMȘANI-VL
– Comuna VAIDEENI-VL
– Orasul Băbeni – VL.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 90.546 consumatori casnici, un număr de 38.839 gospodării, 1292 instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și de agenți economici și consumatori industriali.

Totodată, prin interconectarea conductei BRUA cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești Govora-Dragășani se poate a asigura o suplimentarea a debitului cu 30.000 mc/h pentru alimentarea cu gaze a societatiilor comerciale din zona platformei OLTCHIM.

Astfel prin realizarea proiectului se contribuie la echilibrarea Sistemului Național de Transport gaze naturale, echilibrare care contribuie la asigurarea transportului de gaze naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze la nivel national prin diminuarea riscului de dezechilibre.

Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii:

– posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conducta;
– diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj si Vâlcea;
– reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale;
– premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai.
– creșterea potențialul turistic şi de agrement al zonei;
– creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creșterea capacității de cazare și a numărului de turişti;
– creșterea investițiilor în industrie

About Author

admin

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *